Tumblelog by Soup.io
 • Thranduiloropherion
 • Sardion
 • nefarinus
 • wasnae
 • werose
 • perditumest
 • Boszczak
 • kalach
 • bng123
 • Zwierzeniakontestatora
 • kot-z-cheshire
 • unitedsoupsfandom
 • Firiath
 • tomash
 • zlewkizpolewki
 • nathrae
 • kerio
 • tytek
 • saski
 • afek
 • Zaubertrank
 • AleXUnder
 • Namdos
 • knbbl
 • Sebeczek
 • bo-byla-za-slona
 • cannabis
 • Goat
 • aiur
 • Zuldzin
 • yomario
 • Zaptuss
 • radekg
 • Nayu
 • nothingtown
 • naxilos
 • fruneman
 • spencter
 • brains-eater
 • apfelstrudl
 • rapetrain
 • chrie
 • rafiki
 • Edgi
 • msbq
 • Shadow-Moore
 • Yoruni
 • jaworowicz
 • noirfaerys
 • necromancer
 • hotpotato
 • Cinublabla
 • PaseroVirus
 • Lukiner
 • caireann
 • Pakislav
 • enteridas
 • Syriusz
 • kuerbis
 • agnessa
 • SQuall-Kun
 • Shadowblade
 • PonuryZielarz
 • Ma9nuM
 • onineko
 • missimpossible
 • maiyko
 • panzajac
 • Vindy
 • justafragmentofyou
 • OhSnap
 • miuminator
 • adaamanth
 • Eris666
 • angelsdemon
 • daugauvn
 • czterywiekipozniej
 • antecedentia
 • rainboweyed
 • ratzing
 • akrew
 • smutnykamien
 • szydera
 • kaiwobukaj
 • Revv
 • ambassadorofdumb
 • behindmyeyelids
 • guyver
 • challder
 • bezdomna
 • PadalecOliwier
 • werhamster
 • FutrzaQ
 • lifu
 • maison-interieur
 • adriano66
 • panicstricken
 • ollardo
 • ranndolf
 • MsCaptain
 • strofa
 • matsuokagou
 • alexchilton
 • brinno
 • ValarMorghulis
 • butters
 • wybuchmuzgu
 • keyrings
 • PaiMei
 • bazylka
 • Panteon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2018

Reposted fromhighlmittel highlmittel viaverdantforce verdantforce
1283 be54 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaverdantforce verdantforce
Reposted fromfungi fungi viaKik4s Kik4s
9626 c8e2 500
Reposted frommangoe mangoe viaKik4s Kik4s
3146 124f
Reposted fromkarahippie karahippie viainspirations inspirations
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viainspirations inspirations
Reposted fromnaich naich viametafnord metafnord
1350 7c7a 500
Reposted fromzciach zciach viarunkenstein runkenstein
Reposted fromFlau Flau viaverdantforce verdantforce
The opposite of a fun rollercoaster?
Reposted fromtgs tgs viaangusiasty angusiasty
Reposted fromfungi fungi viaangusiasty angusiasty
1510 048c 500
2527 eeab 500
pulpet
Reposted fromZircon Zircon
1091 4d29
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazupacebulowa zupacebulowa
2534 cd97 500
Reposted fromZircon Zircon
Reposted frompomoor pomoor viazupacebulowa zupacebulowa
1074 7dd3 500
Reposted fromfungi fungi viakjuik kjuik
2286 2d0d
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viapankamien pankamien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl