Tumblelog by Soup.io
 • Thranduiloropherion
 • Sardion
 • nefarinus
 • wasnae
 • werose
 • perditumest
 • Boszczak
 • kalach
 • bng123
 • Zwierzeniakontestatora
 • kot-z-cheshire
 • unitedsoupsfandom
 • Firiath
 • tomash
 • zlewkizpolewki
 • nathrae
 • kerio
 • tytek
 • saski
 • afek
 • Zaubertrank
 • AleXUnder
 • Namdos
 • knbbl
 • Sebeczek
 • bo-byla-za-slona
 • cannabis
 • Goat
 • aiur
 • Zuldzin
 • yomario
 • Zaptuss
 • radekg
 • Nayu
 • nothingtown
 • naxilos
 • fruneman
 • spencter
 • brains-eater
 • apfelstrudl
 • rapetrain
 • chrie
 • rafiki
 • Edgi
 • msbq
 • Shadow-Moore
 • Yoruni
 • jaworowicz
 • noirfaerys
 • necromancer
 • hotpotato
 • Cinublabla
 • PaseroVirus
 • Lukiner
 • caireann
 • Pakislav
 • enteridas
 • Syriusz
 • kuerbis
 • agnessa
 • SQuall-Kun
 • Shadowblade
 • PonuryZielarz
 • Ma9nuM
 • onineko
 • missimpossible
 • maiyko
 • panzajac
 • Vindy
 • justafragmentofyou
 • OhSnap
 • miuminator
 • adaamanth
 • Eris666
 • angelsdemon
 • daugauvn
 • czterywiekipozniej
 • antecedentia
 • rainboweyed
 • ratzing
 • akrew
 • smutnykamien
 • szydera
 • kaiwobukaj
 • Revv
 • ambassadorofdumb
 • behindmyeyelids
 • guyver
 • challder
 • bezdomna
 • PadalecOliwier
 • werhamster
 • FutrzaQ
 • lifu
 • maison-interieur
 • adriano66
 • panicstricken
 • ollardo
 • ranndolf
 • MsCaptain
 • strofa
 • matsuokagou
 • alexchilton
 • brinno
 • ValarMorghulis
 • butters
 • wybuchmuzgu
 • keyrings
 • PaiMei
 • bazylka
 • Panteon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

4506 7c76 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa vialunoliel lunoliel
6167 4549 500
Stoję w bolesnym szpagacie
Pomiędzy „zostaję”
A zuchwałym raczej – „nigdy więcej”
— Konsorcjum K.C. K, z płyty UniSexBlues
Reposted fromIriss Iriss viarzzkropka rzzkropka
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viadancingwithaghost dancingwithaghost
6694 c40d
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viadancingwithaghost dancingwithaghost
- You don't understand... it's just not that simple. - Everything is simple when you break it down.
— Mamma Mia! Here we go again
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viavstane vstane
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.
— Z. Freud (ukradzione z Cyniczny romantyzm po godzinach)
Reposted fromaletodelio aletodelio viavstane vstane

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viavstane vstane
3612 bdef 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaDimrost Dimrost
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viacoeurina coeurina
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
0997 92c3
Reposted fromkarahippie karahippie viaDimrost Dimrost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl