Tumblelog by Soup.io
 • Thranduiloropherion
 • Sardion
 • nefarinus
 • wasnae
 • werose
 • perditumest
 • Boszczak
 • kalach
 • bng123
 • Zwierzeniakontestatora
 • kot-z-cheshire
 • unitedsoupsfandom
 • Firiath
 • tomash
 • zlewkizpolewki
 • nathrae
 • kerio
 • tytek
 • saski
 • afek
 • Zaubertrank
 • AleXUnder
 • Namdos
 • knbbl
 • Sebeczek
 • bo-byla-za-slona
 • cannabis
 • Goat
 • aiur
 • Zuldzin
 • yomario
 • Zaptuss
 • radekg
 • Nayu
 • nothingtown
 • naxilos
 • fruneman
 • spencter
 • brains-eater
 • apfelstrudl
 • rapetrain
 • chrie
 • rafiki
 • Edgi
 • msbq
 • Shadow-Moore
 • Yoruni
 • jaworowicz
 • noirfaerys
 • necromancer
 • hotpotato
 • Cinublabla
 • PaseroVirus
 • Lukiner
 • caireann
 • Pakislav
 • enteridas
 • Syriusz
 • kuerbis
 • agnessa
 • SQuall-Kun
 • Shadowblade
 • PonuryZielarz
 • Ma9nuM
 • onineko
 • missimpossible
 • maiyko
 • panzajac
 • Vindy
 • justafragmentofyou
 • OhSnap
 • miuminator
 • adaamanth
 • Eris666
 • angelsdemon
 • daugauvn
 • czterywiekipozniej
 • antecedentia
 • rainboweyed
 • ratzing
 • akrew
 • smutnykamien
 • szydera
 • kaiwobukaj
 • Revv
 • ambassadorofdumb
 • behindmyeyelids
 • guyver
 • challder
 • bezdomna
 • PadalecOliwier
 • werhamster
 • FutrzaQ
 • lifu
 • maison-interieur
 • adriano66
 • panicstricken
 • ollardo
 • ranndolf
 • MsCaptain
 • strofa
 • matsuokagou
 • alexchilton
 • brinno
 • ValarMorghulis
 • butters
 • wybuchmuzgu
 • keyrings
 • PaiMei
 • bazylka
 • Panteon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

Reposted fromkelu kelu viadankmemes dankmemes
0200 acf8 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny
8937 b9fe 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
6204 5e5c
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Ew.
Reposted fromanabee anabee viajezu jezu
0161 3b58 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viajezu jezu
3060 3b79 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajezu jezu
0014 9fbd 500
Reposted fromstundism stundism viajezu jezu
Reposted frompffft pffft viajezu jezu
7796 1a37 500
Reposted fromtfu tfu viajezu jezu
Reposted fromspecific-humor specific-humor viajezu jezu
9896 ea7c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatentacleguy tentacleguy
9154 ea1b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatentacleguy tentacleguy
Przyjdzie jesień. Twarze będą jak potargane liście. (...) Jest inaczej. Krócej i jakoś tak niecierpliwie. Ludziom się spieszy. Do kawy. Oglądają swoje ręce i zegarki. Raz wydaje ci się, że jesteś różą, za chwilę opadasz. Z sił i płatków. Zmywam resztki lata z ramion. Przyjdzie burza. Będą inne piętra, oczy, śniadania i usta. Kogoś poznam. Ktoś pozna mnie. Nie znam planu, jaki pisze dla mnie przeznaczenie, ale znam zapach jesieni, która nadchodzi. Która będzie się szarpać z miłością. Z listami. Przy której kawa stanie się ustami… a usta kawą.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
I mogłabym wsiąść teraz w jakikolwiek pociąg, nałożyć słuchawki na uszy, zamknąć oczy i wyjechać na drugi koniec Polski.
Reposted fromthesmajl thesmajl viahavingdreams havingdreams
8992 4ec2 500
wrocławskie chodniki kryją tajemnice 
Reposted fromaskman askman viainsanedreamer insanedreamer
Mam w sobie tyle Ciebie. 
— Daniel Glattauer
Reposted fromlovvie lovvie viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl